Saucony Women'sRunner's Saucony Saucony Peregrine 5 5 Peregrine 5 Peregrine World World Women'sRunner's QxrtsChd

Nu har Ätrans första Osenka äntligen registrerats. Den stora laxen passerade fiskräknaren den 10:e november kl 10:10 och uppmättes till 113 cm vilket motsvarar en vikt på runt 15 kilo.

Osenka är den ryska benämningen på en stor blank lax som stiger under hösten och som inte ska leka förrän nästa år. I Mörrumsån går dessa laxar under namnet “islyn” och i andra svenska vattendrag används ordet “islax”. Det har säker förekommit en och annan Osenka i Ätran även under tidigare år som har försökt passera den gamla fiskvägen vid Herting utan att lyckas.

Tack vare den nya fiskvägen vid Herting kan nu alla av åns naturligt förekommande fiskarter passera när de vill. De ursprungliga passageförhållandena har återställts. Vi ser nu fram emot många spännande observationer!

För första gången på över 60 år simmade idag en gädda förbi Hertingforsen. Sedan anläggandet av den gamla dammen har endast lax och havsöring för egen maskin kunnat passera den branta fiskvägen vid Hertings dammbyggnad i Ätran. Sedan återställningen av forsen har nu alla fiskarter fria vandringsvägar.

2 Running Black Climacool Fresh WomensEbay Adidas Shoes bY6gv7fy

Läs mer om Hertingprojektet
Följ fiskvandringen i Ätran Live

Hertings nya kontrollstation

Outdoors Amazon Shoe co ukRunning SelectorSportsamp; BCxoredW

Några bilder från Hertings nya kontrollstation i Falkenberg som fick sin nya fiskräknare installerad under i början av veckan.

Women Shoe Sneakers Weird Running New Balance mw8v0ONn
Peregrine Womens Free Saucony Sneaker Trail Running 8 Shipping lcTF1JK3
Buy Shoes Whiteamp; Reebok Running Zignano Race Blue jzGqMSLUVp

Stora delar av dagen har spenderats med förberedelser inför installationen av den nya fiskräknaren som snart ska sjösättas vid Hertings nya kontrollstation.

Size 14 Running Asics Women's Gel 9 Nimbus T291nEbay Shoes E29YDWHI
Leave a reply

I början av veckan var Mats och Stefan på plats vid Auermhüle och floden Dühnn i södra Tyskland för att installera en ny fiskräknare från Vaki.  Dühnn är ett biflöde till floden Wopper som i sin tur är ett biflödet till den stora floden Rehn. Trots att Dühnn är beläget långt från Rhens mynning i Atlanten är kontrollstationen vid Auermühle det första vandringshindret från havet bortsett från slussystemet vid mynningen. Sedan ett antal år tillbaka är atlantlaxen återintroducerad i Dühnn och varje år fångas det ett 50-tal laxar i kontrollstationens fiskfälla.

Fiskräknaren har installerats i den befintliga fiskfällan och kommer automatisk räkna all fisk som passerar kontrollstationen. Den arbetskrävande vittjningen och manuella hanteringen som tidigare utfördes dagligen är därmed inte längre nödvändig.

Spend Running Between20 You And200 At Cost Why — Shoes Should wP8Okn0

Beställaren av fiskräknaren är vattenvårdsförbundet Wupperverband. Förbundet arbetar med samtliga vattenfrågor inom Woppers avrinningsområd och fiskräknaren har implementerats som en viktigt del av den löpande miljöövervakningen.

This entry was posted in Fiskräknare and tagged auermühle2 Running Black Climacool Fresh WomensEbay Adidas Shoes bY6gv7fy, dhünn, fish counter, fiskräknare, germany, kameraräknare, kontrollstation, lax, tyskland, Vaki on December 12, 2013 by Stefan.